Vous êtes ici : Trang chủ Du học Pháp Thủ tục Campus France

Thủ tục Campus France

Thủ tục Campus France là bắt buộc đối với tất cả sinh viên có mong muốn học tập tại Pháp.

Thủ tục này bao gồm ba bước :

  • khai hồ sơ điện tử trên trang Web của Campus France,
  • làm bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp,
  • thực hiện một bài phỏng vấn với cán bộ của Campus France.

Các cán bộ tư vấn của Campus France luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn sinh viên trong quá trình làm hồ sơ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem trang web của Campus France Việt Nam.

 

 

Thủ tục Campus France