festival Tạm biệt Carmen

Tạm biệt Carmen

Đạo diễn : Mohamed Amin Benamraoui (Ma-rốc, Bỉ, UEA, 2013, 103’)

Amar, 10 tuổi, sống cùng với bác khi mẹ cậu tái giá. Đó là cuộc hôn nhân gượng ép đối với một người phụ nữ sống trong cảnh góa bụa bị xóm giềng dị nghị.

30 Tháng 3
festival Anh chàng Challat ở Tunis

Anh chàng Challat ở Tunis

Đạo diễn : Kaouther Ben Hania (Tuy-ni-di, 2014, 89’)

Bộ phim nhận được tài trợ của Quỹ nghe nhìn Pháp ngữ dành cho các nước đang phát triển của OIF trong giai đoạn sản xuất (2011).

30 Tháng 3
festival Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

Đạo diễn : Nguyễn Thị Thắm (Việt Nam, 2014, 85’)

Bộ phim đã nhận được tài trợ của Quỹ nghe nhìn Pháp ngữ dành cho các nước đang phát triển của OIF.

31 Tháng 3