Tải thông tin chương trình
art-de-la-scene Gasandji

Gasandji

Jazz Pháp ngữ

Quán quân năm 2013 giải thưởng « Coup de Coeur Francophone 2013 » của Viện Hàn Lâm Charles Cros

19 Tháng 4
art-de-la-scene Ulysse ơi, em đi đâu ?

Ulysse ơi, em đi đâu ?

Thần thoại Ulysse được dàn dựng lại giữa thể loại hát và kịch trong bối cảnh một Việt Nam hiện đại

Sáng tạo chung của nhóm Puzzle và Đoàn kịch Thăng Long

24 Tháng 4