Tải thông tin chương trình
art-de-la-scene Đêm nhạc Cabarê

Đêm nhạc Cabarê

Từ 20h30 đến 21h30, hãy đến nghe nhóm nhạc « Puzzle » gồm các nhạc sĩ, ca sĩ Việt Nam và Pháp sẽ trình bày những bài hát tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Anh.

26 Tháng 7
cinema Bà lão ma cô : Paulette

Bà lão ma cô : Paulette

Réalisation : Jérôme Enrico (France, 2013, 87’)

Avec: Bernadette Lafont, Carmen Maura, Dominique Lavanant

01 Tháng 8
rencontre Hiểu tự kỷ và Giải thích tính tự kỷ cho cha mẹ của Jean-Noël CHRISTINE

Hiểu tự kỷ và Giải thích tính tự kỷ cho cha mẹ của Jean-Noël CHRISTINE

Tọa đàm

Nhân dịp xuất bản các tác phẩm bằng tiếng Việt

04 Tháng 8